GENETIKA ZADACI PDF

GENETIKA ZADACI PDF

Jun 16, 2020 Technology by admin

View Test Prep – Kontrolni zadaci (mini pitanja iz biologije) from BIO 1 at University of Genetika; University of Novi Sad – “Mihajlo Pupin” Technical Faculty in. Genetika domaćih i gajenih životinja – Praktikum – Kindle edition by Radica se svako poglavlje sastoji iz tri dela i to: teorijske osnove, rešeni zadaci i zadaci za. Genetika domaćih i gajenih životinja – Praktikum eBook: Radica Djedovic: se svako poglavlje sastoji iz tri dela i to: teorijske osnove, rešeni zadaci i zadaci za.

Author: Vudolmaran Malalkree
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 11 December 2018
Pages: 374
PDF File Size: 2.9 Mb
ePub File Size: 18.47 Mb
ISBN: 945-4-80127-431-3
Downloads: 2409
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malaramar

Published on Aug View Download 2. Kakva je me usobna veza ovih procesa? Jedan od lanana DNK ima redosled nukleotida: Protein se sastoji od aminokiselina. Odrediti sekvencu gena za dati polipeptid. Odredite redosled nukleotida u DNK kojt kodira peptid sekvence. Met-Leu -Val-Lys-Phe Detaljne biohemijske analize su pokazale da je promenjena sekvenca ovog peptida posledica promene strukture gena azdaci kodira ovaj peptid.

Izolovana se dva soja virusa iz grupe DNK-viroidea. Noralni aleli tih gena su D i E. Pri otsusivu jednog zadwci njih ili oba ne obrazuje se pigment i cvetovi ostaju beli.

Kakav je zadavi majke? Crna dlaka B je dominantna nad belom b. Celo telo je pokriveno ako je gen T u homozigotnom ili heterozigotnom stanju, a gen N recesivan homozigot.

Krljufiti samo uz liniju le a se genftika ako su oba gena u recesivnom i homozigotnom stanju. Pojava N gena u homozigotnom stanju bez obzira na oblik T gena, dovodi do letalnog efekta. Dati odnose fenotipova u F1 generaciji potomaka. Homozigotno stanje ovog gena SS iaziva smrt svog nosioca. Na hromozomu II nalaze se jedan letalni recesivni gen l.

Oblik ploda bundeve je pod kontrolom dva para alelnih gana A i B. Ako oba alela imaju douinantnu ekspresiju, bilo da se javljaju kao heomozigot ili heterozigotii, plod je diskoidan. Ako je jedan par gena homozigot i recesivan, a drugi dominantni homozigot ili heterozigot plod je okrugao. Ako su oba para homozigoti i recesivni, plod je duguljast.

  JIHAD VS MCWORLD BENJAMIN BARBER PDF

Organska Hemija Vollhardt Pdf Download | Biolog

Jedna vrsta anemije kod ljudi gemetikadeterminiasna je alelom T. Homozigot TT prouzrokuje vrlo jak oblik anemij t. Normalne osobe imaju genotip tt. Osobe koje boluju od t. Normalan vid kod ljudi je odre en autozomalnim dominantnim alelom A. Kratkovidost je odre ena recesivnim alelom a. Biljke genotipa aabb imaju okruglo semedok svi ostali genotipovi uslovljavaju fenotip trouglastog semena. Homozigotno stanje ovog gena SS izaziva smrt svoga nosioca.

Zbirka Sa Citogenetikom- Zadaci

Na hromozomu II nalazi se jedan letalni recesivni gen l. Spoesbnost koagulacije krvi zavisi od statusa gena Q na Xhromozomu. Dominantni alel ovog gena kodira faktor koagulacije krvi VIII, a time i normalnu koagulaciju krvi. Zadxci alel kodira belu boju jajeta, dok recesivni alel istog gena uslovljava modru boju. Formalna genetika II 1. Albinizam odsustvo pigmenta kod ljudi je recesivna osobina. Roditelji normalne pigmentacije dobili su albino dete.

Kakav je genotip roditelja? Me utim, u MNs sistemu krvnih grupa, M krvna grupa je determinisana M alelom, tako da genetoka M krvna grupa javlja kao posledica dominantno homozigotnog ili heterozigotnog stanja gena M.

Genetička ravnoteža populacije

N krvna grupa je determinisana N alelom, tako da se N krvna grupa javlja azdaci posledica dominantno homozigotnog ili heterozigotnog stanja gena N. Recesivni genski alel S uslovljava pojavu osoba bez M i N antigena na plazmamembrani eritrocita. Odsustvo Rezus proteina je uslovljeno recesivno homozigotnim stanjem ovog gena D.

Kakve krvne grupe i genotip mogu imati njihova deca. Krvna grupa majke je A, a oca B. Dete ima krvnu grupu AB.

azra smajevic by merima smajevic on Prezi

Ispitivanjem krvne grupe dva deteta konstatovano je da jednoima nultu krvnu grupu a drugo A. Odrediti koje dete pripada kojim roditeljma? Dva para roditelja tvrde da zadac to njihovo dete. Kom paru pripada dete?

Oba gena se nalaze na autozomima i nezavisno se nasle uju. Svojstvo je polno vezano. Na osnovu ovakvog tipa rzadvajanja genskih faktora odredite genetsku konstrukciju roditelja. Dominantni statusi na pomenutim lokusima tj. I i J odre uje normalne individue. Ukoliko u brak stupe dve osobe istog genotipa IiJj odrediti: FF uslovljava geetika perje, Ffdlakasto, ff-normalno perje. Kakve genotipove su imale sestre i njihovi roditelji.

  DANIELA ZECA-BUZURA JURNALISMUL DE TELEVIZIUNE PDF

Alel C dominira u odnosu na sve ostale alele: Odredite genotipove potomaka i roditelja. Ako haploidni broj hromozom genetkka vrste Geetika iznosi 24, koliko hromozoma ima: Prikazati sve oblike zigota nastalih izme u normalnih i abnormalnih gameta: Kakvi zigoti nastaju ako se ovi gameti oplode normalnim spermatozoidima?

Koliko kromozoma ima u: Koliko bivalenata ima u toku mejoze I? Koliko tetrada ima u toku mejoze? Na q-kraku izme u ostalih nalaze se genski lokusi: Gdnetika drugom paru autozoma se nalazi pet genskih lokusa. Nerazdvajanje hromozoma 13 i 18 para: Nerazdvajanje hromozoma 18 i 21 para: Nerazdvajanje hromozoma 13,18 i 21 para: Na p-kraku8su genski lokusi A, B i C, dok su ostali na q-kraku.

Na prvom paru autozoma su genski lokusi A, B i C. Nacrtajte kariotip ove individue. F-7 faktor koagulacije krvi VII i gen za sintezu a-glikozidaza. A i B, dok su na q-kraku: T2 Preporuceni Zadaci Zbirka Documents.

Zbirka Zadataka Zadaci Za 3 Razred -? Zbirka Zadataka Zadaci Za Zbirka zadaci po analiticka hemija Documents.

Zadaci sa brojem – pmf. Zbirka reenih zadataka iz Zbirka reenih zadataka iz matematike za srednje Miloevi, Zbirka zadataka iz matematike za pripremu Zbirka Zadataka Iz Matematike Krug -? Zadaci su birani Documents.

Zadaci sa predhODnih predavanja Documents. Zadaci sa res UML. Mns Zadaci Sa Ispita Documents. Zadaci sa takmienja Education. Zadaci Sa Predavanja Porezi Documents.